Bratkowski Arkadiusz Tomasz

KANDYDAT NA POSŁA RP

lista 5 pozycja 3

Urodziłem się w Hrubieszowie. Mieszkam wraz z żoną w Miączynie. W wolnym czasie odpoczywam na Roztoczu i odwiedzam wnuczkę. Jestem absolwentem Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie. Ukończyłem również studia podyplomowe na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie kierunku zarządzanie w ochronie zdrowia.Pracę zawodową rozpocząłem w 1982 roku jako nauczyciel w Zespole Szkół Mechanicznych w Zamościu.

Moja działalność samorządowa rozpoczęła się, gdy zostałem członkiem Polskiego Stronnictwa Ludowego. Pełniłem funkcję Sekretarza Zarządu Wojewódzkiego Związku Młodzieży Wiejskiej w Zamościu. Później dwukrotnie byłem radnym Rady Gminy w Miączynie. W latach 1993-1995 pracowałem w kancelarii Senatu. Pełniłem funkcję Przewodniczącego Sejmiku Samorządowego Województwa Zamojskiego oraz Marszałka Województwa Lubelskiego.

W 2001 roku uzyskałem mandat posła na Sejm RP IV kadencji. Byłem i jestem radnym sejmiku województwa lubelskiego oraz członkiem zarządu województwa. W  2010 roku pełniłem funkcję przewodniczącego Sejmiku Województwa Lubelskiego. W latach 2012-2014 byłem posłem do Parlamentu Europejskiego.

Jako polityk przeszedłem wszystkie szczeble kariery samorządowej. Mając na celu rozwój regionu i kraju wspierałem:

 • pozyskiwanie środków finansowych na PROGRAM ROZWOJU POLSKI WSCHODNIEJ
 • pozyskiwanie funduszy europejskich w perspektywie lat 2007-2013, 2014-2020
 • utworzenie Oddziału Kardiochirurgii i Onkologii oraz remont Oddziału Rehabilitacji w Szpitalu Wojewódzkim im. Jana Pawła II w Zamościu
 • budowę Centrum Onkologii Ziemi Zamojskiej
 • budowę Obwodnicy Hetmańskiej w Zamościu
 • modernizację wielu dróg np. drogi wojewódzkiej Zamość-Krasnobród; Biłgoraj - Lublin
 • modernizację linii kolejowej Zamość-Lublin oraz reaktywację połączenia kolejowego Hrubieszów - Zamość - Lublin
 • powstanie Wyższej Szkoły Humanistyczno – Ekonomicznej im. Jana Zamoyskiego w Zamościu
 • wspieranie dyrektorów szpitali w pozyskiwaniu funduszy na wysokospecjalistyczny sprzęt medyczny
 • wspieranie wójtów i burmistrzów z regionu w pozyskiwaniu funduszy na budowę dróg lokalnych
 • rozwój energii odnawialnej: kolektory słoneczne, fotowoltaika

Jestem wierny poglądom -  od zawsze w PSL.
Jestem wierny regionowi -  od zawsze służę Ziemi Lubelskiej.

Moje doświadczenie w polityce samorządowej pozwoliło mi na opracowanie planu rozwoju naszego regionu. Zajmę się najważniejszymi dla regionu problemami:

 1. Ochroną zdrowia.

 2. Tworzeniem miejsc pracy.

 3. Budową i modernizacją dróg lokalnych.

 4. Rozwojem infrastruktury kolejowej: połączenie Hrubieszów - Lublin, Warszawa - Zamość - Lwów

 5. Opłacalnością produkcji rolnej.

Możesz mi zaufać. Dotrzymuję słowa!


Dziękuję za dotychczasowe wsparcie i zaufanie, jakim od lat mnie darzycie. Obiecuję, że Was nie zawiodę i będę godnie walczył w parlamencie o rozwój naszego regionu. Razem damy radę, ponieważ silny region to silna Polska! Od zawsze związany jestem z Lubelszczyzną i nadal chcę dla niej pracować oraz służyć jej mieszkańcom.

Liczę na Twoje wsparcie,
liczę na Twój głos.

Kontakt

Masz do mnie pytanie? Masz pomysł, jak zadbać o rozwój Lubelszczyzny? W Twoim powiecie, gminie jest problem, z którym nie potrafisz sobie poradzić? Napisz do mnie. Wspólnie zobaczymy, co da się zrobić. Napisz, o co mam walczyć dla Ciebie, będąc posłem.

biuro@abratkowski.pl
www.abratkowski.pl
www.facebook.com/abratkowski